Package pology :: Package lang :: Package fr :: Module patternEntities

Module patternEntities

Convert special entities in rule patterns.


Author: Sébastien Renard <sebastien.renard@digitalfox.org>

License: GPLv3

Functions
 
patternEntities(pattern)
Convert entities in pattern.
Variables
  entities = {'amp': u'&', 'cr': u' ', 'gt': u'>', 'lf':...
  __package__ = 'pology.lang.fr'
Variables Details

entities

Value:
{'amp': u'&',
 'cr': u'
',
 'gt': u'>',
 'lf': u'''
''',
 'lt': u'<',
 'nbsp': u' ',
 'quot': u'"',
...