Подршка за српски језик у Пологији

Часлав Илић

Сажетак

Овај документ описује елементе Пологије који су непосредно изведени ради подршке за српски језик, као и како примењивати неке опште елементе на специфичности српског језика.


1. Трапнакрон — транскрипције и преводи назива и акронима
1.1. Употреба
1.1.1. Налажење прилагођених и изворних облика
1.1.2. Програмско захтевање и уметање деклинација
1.2. Уређивање
1.2.1. Опште смернице
1.2.2. Посебне смернице по категоријама
1.2.3. Оверавање и пробни развоји
1.2.4. Сарадња